НИЕ СМЕ

БУБОЛЕЧКОУБИЙЦИТЕ

разгледай галерията

КАКВО ПРАВИМ

част от дейностите, които предлагаме

Фумигация е метод за контрол на вредителите, чрез обгазяване. Използват се газообразни химикали, които са смъртоносни за вредителите и безвредни за останлите животни и хората. Методът е приложим за обеззаразяване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на складове, силози, транспортни контейнери, кораби, вагони, самолети, автомобили, цели сгради и др.


Най-общо фумигацията включва три етапа.

Първи етап: Покритие на дадената област, за да се създаде херметична среда.

Втори етап: Опушване на даденото пространство, което трябва да бъде оставено за известен период от време за да позволи на газовете да проникнат и да се достигнат необходимите концентрации, за унищожаване вредителите.

Трети етап: Обгазената средата трябва да се проветри, за да се постигне безопасност за обитателите.

От латински de (без) infecto (заразяване) – буквално означава обеззаразяване. Това е процес, при който се редуцира броя на патогенните микроорганизми (бактерии, микобактерии, вируси, фунги) върху различни обекти на външната среда, кожа и лигавици, до безопасно за здравето на човека ниво. Дезинфекцията не гарантира унищожаването на бактериалните спори.

Целта на дезинфекцията е процес на прекъсване на механизма на предаване на инфекцията във външна среда. Осъществява се от комплекс от мерки и мероприятия, при които се унищожават (инактивират необратимо) болестотворните микроорганизми.


ВИДОВЕ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Профилактична – има за цел да унищожи евентуално попаднали във външна среда патогенни микроорганизми;

Огнищна – провежда се в заразно огнище и има за цел да унищожи патогенните микроорганизми, попаднали във външна среда от източника на заразата и да спре развитието на епидемичния процес;

Текуща – има за цел да отстрани източника на инфекцията в домашна обстановка или в лечебно заведение;

Заключителна – последна дезинфекция в огнището. Провежда се след отстраняване на източника на инфекцията;

Незабавна - върху повърхности замърсени със секрети, екскрети, телесни течности. Провежда се на всички контактни повърхности в околната среда на пациенти с инфекции;МЕТОДИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Физични методи (влажна топлина и лъчения) - изваряване, гореща вода, водна пара, слънчева светлина, UV – лъчи, гама – лъчи;

Химични методи – използват се химични средства (дезинфектанти и антисептици) с различен химичен състав и спектър на действие (бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно, спороцидно);

Дезинфектанти – препарати за унищожаване или редуциране на микроорганизмите върху обекти от външната среда.


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИМИЧНИТЕ МЕТОДИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Равномерно пръскане на дезинфекционен разтвор върху повърхности – за заразно огнище и крайна дезинфекция;

- Забърсване;

- Потапяне/накисване в разтвор – обектът, подлежащ на обеззаразяване се потапя напълно в дезинфекционния разтвор за определено време;

- Обгазяване – пръскане с аерозол – постига се едновременно обеззаразяване на повърхности и въздух;

- Комбинирано – химио-термодезинфекция. Съчетава действието на горещата вода и подходящи дезинфекционни средства;


Почистването и дезинфекцията са две неразделни части на един общ процес наречен хигиена. Доброто състояние на хигиената в обектите се определя от много фактори, основният от които е микробното замърсяване, което води до постоянен риск за здравето на хората. Съществуват различни пътища за проникване и пренасяне на микроорганизмите на територията на обектите: чрез хората, обувките, инструментите, облеклото, суровините, материалите и помощните средства, водата и храната, въздуха и транспортните средства, сифоните, вентилите и др. Докато почистването е процес на нецелево обеззаразяване, то дезинфекцията е процес на целево обеззаразяване на повърхностите и околната среда. Дезинфекционни средства се прилагат чрез опръскване, обгазяване, забърсване и др. от квалифицирани специалисти на "Стоп вредители". След нанасяне на препарата, обектът се запечатва за определен период от време (1-2 часа), след което се проветрява и помещението е годно за ползване.


НАЛОЖИТЕЛНО Е ДА НИ ПОТЪРСИТЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

- При наводняване на мазета, гаражи, жилищни помещения, стопански постройки и др. Влагата води до развитие на различни миркоорганизми като бактерии, вируси, плесени, гъби и др. Наложително е след отводняването и грубото почистване, да се направи професионална обработка с дезинфектант преди помещенията да се ползват отново;

- След дератизация (премахване на гризачите). Плъховете, мишките и други са резервоари, преносители и източници на зарази при редица вирусни, бактериални и паразитни заболявания при хора и животни (туларемия, салмонелози, Ку-треска, ботулизъм, лайшманиоза, трихинелоза, листериоза и др.). Ето защо след тяхното унищожаване е важно вътрешните помещения да се обработят с професионален дезинфектант, най-често чрез опръскване.

- Дезинфекция на сервизни помещения – мазета, килери, тавани и др., В тези помещения се най-често се развиват ентеровируси, които могат да доведат до множество заболявания. Обработват се периодично с професионални дезинфектанти, като с това гарантираме безопасна среда в дома, търговските и хранителните обекти.

Дезинсекцията е комплекс от мерoприятия за унищожаване на вредни насекоми във търговски обекти, жилищни сгради, обществени сгради, плоски складове, силозни клетки, преработвателни предприятия, открити тревни площи и други. Извършва се по влажен, аерозолен или газов метод.

При влажната дезинсекция обектите се третират с контактни пестициди под формата на водни разтвори или емулсии. Чрез машини за пръскане пестицидите се нанасят върху обработваните повърхности, диспергирани на малки капки. Важно условие при този метод е осъществяването на контакт на пестицида с вредителите. Това е възможно само при извършено предварително добро механично почистване на повърхностите.

Аерозолната дезинсекция е по- ефикасна от влажната, прилага се в затворени помещения по студен или топъл метод. При този метод много дребни капки се задържат във въздуха за продължително време. Този метод е подходящ за борба срещу летящи насекоми и молци. Използваните аерозоли представляват аеродисперсна система. В зависимост от начина им на получаване са механични, термомеханични и димни. Както при влажната, така и при аерозолната дезинсекция се изисква много добро предварително механично почистване.

Газовата дезинсекция е най- ефективния метод, но нейното приложение е възможно само в обекти с много добра херметизация. Нужно е и допълнително херметизиране чрез облепване на всички прозорци и врати с амбалажна хартия и полиетиленово фолио. При този метод дезинсекция се използва газът фосфин (фосвороводород). Той е безцветен газ с миризма на карбит, чесън и амоняк. Силно окислява предметите от мед и медните проводници и затова не се използва в мелници и фуражни заводи. Този газ е силна отрова. Преди използването му винаги се изключва електрическия ток отвън, поради опасност от пожар.

Дератизация е комбинация от методи и средства за унищожаване на вредни гризачи, които са носители на заразни заболявания, вредители по хранителни запаси на човека и растения. Това е процес, който всеки извършва при нападение от гризачи, с различни средства.

Професионалната дратизация е организиран ДДД метод за целево унищожаване на вредни гризачи, мишки и плъхове, базиран на години опит и мобилизирани научни изследвания. Този метод създава непрекъснато тествани, адаптиращи се към промените на вредителите и резистентността им професионални препарати, с цел ефикасно унищожаване на гризачите.МЕСТА И ОБЕКТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ДЕРАТИЗАЦИЯ


ДЕРАТИЗАЦИЯ В ДОМА И В БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ

- Гризачи в помещения у дома. Унищожаване на мишки и плъхове в стаи, апартаменти, къщи, вили, кооперации, домакинства, входове, мазета, тавани, щрангове, стълбища, тераси, басейни, градини, алеи, изби, килери и др.


ДЕРАТИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Гризачи в обществени помещения. Унищожаване на вредни гризачи в гимназии, летища, училища, кина, заводи, гари, университети, салони, театри, детски градини, общежития, автогари, общински сгради, центрове, сметища и др.


ДЕРАТИЗАЦИЯ В БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Употреба на дератизация в болнична среда. Унищожаване на гризачи в болници, поликлиники, аптеки, медицински центрове, клиники, медицински складове, здравни центрове, лекарствени складове, лекарски кабинети, зъболекарски кабинети и др.


ДЕРАТИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИ, ФИРМЕНИ СГРАДИ, ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Приложения на дератизация в частни и фирмени помещения. Обезпаразитяване на офиси, клубове, агенции, фирмени сгради, складове, производствени обекти, заводи, комбинати, хотели, мотели, домове за настаняване, хостели, плавателни съдове, частни пристройки, бизнес центрове, молове, работни центрове, служебни помещения, цехове и обекти.


ДЕРАТИЗАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ТЕРЕНИ

Дератизация, като метод унищожаване на гризачи в градини. Борба с полски мишки (полевки), плъхове, съсели, катерички и други гризачи във ферми, за защита на овощни градини, плодови дървета, зърнени култури, зеленчукови растения, зелени площи, градини, паркове, насаждения и растителни терени.


ДЕРАТИЗАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ, СКЛАДОВЕ, ЗАВОДИ, ЗАВЕДЕНИЯ И МАГАЗИНИ

Дератизация в помещения от хранително-вкусовата промишленост, с високи изисквания за контрол. Унищожаване на гризачи в хранителни заведения, ресторанти, кухни, пицарии, сладкарници, закусвални, дискотеки, нощни клубове, механи, дискотеки, столове, барове, капанчета, гостилници и заведения за бързо хранене. Дератизация с мащабни обработки по унищожаване на гризачи в хранителни складове, заводи, комбинати, ферми, хлебозаводи, месокомбинати, мандри, животновъдски ферми, млекозаводи, мелници, зърнобази, хамбари, складове за зърно, продукти и фураж, силози и хранителни магазини.

ВРЕДИТЕЛИТЕ

КОИТО УНИЩОЖАВАМЕ И КОНТРОЛИРАМЕ СА

НАШ ЕКИП ЩЕ:

Имаш проблеми с вредителите?

Ние сме готови да помогнем!