ОБЕЗВРЕДЕНИ ОБЕКТИ

ЛИЦЕНЗИ

"БУБОЛЕЧКОУБИЙЦИ-1" ЕООД е регистрирана и пререгистрирана в Министерството на здравеопазването под №600043 /21.02.2018 г.

ГАРАНЦИИ

След извършените обработки, в зависимост от спецификата на работа, фирмата дава гаранция до 3 месеца.

Имаш проблеми с вредителите?

Ние сме готови да помогнем!